Kronika szkolna 2009/2010  
 
  Konstanty Symonolewicz - sympozjum 27.06.2019 00:58 (UTC)
   
 

W dniu 10 czerwca w Połczynie-Zdroju odbyło się Sympozjum „Konstanty Symonolewicz – orientalista, dyplomata, opiekun Polonii mandżurskiej”
 
Organizatorzy:
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie
Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju
Centrum Kultury w Połczynie  Zdroju. Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Połczynie - Zdroju
Klub Harbińczyków w Szczecinie
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

Konferencja "Konstanty Symonolewicz - orientalista, dyplomata, opiekun polonii Mandżurskiej" była  efektem inicjatywy zgłoszonej przez prof. Andrzej Furiera dwa lata temu na konferencji "Polskie ślady na Dalekim Wschodzie", która odbyła się w Szczecinie. Ujawniono na niej, że Konstanty Symonolewicz został pochowany na ziemi pomorskiej, a jego grób znajduje się w opłakanym stanie. Aby zachować od zapomnienia tę pamiątkę po wielkim polskim orientaliście z okresu międzywojnia na promocji materiałów konferencyjnych prof. A.Furier zebrał pieniądze, które przekazał na cel restauracji nagrobka Konstantego Symonolewicza. W ten sposób powstała również idea zorganizowania okolicznościowego sympozjum.
Wybitni goście, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość reprezentowali zgromadzonym referaty poświęcone wybitnemu orientaliście.
    Wszystkie prezentowane referaty nagradzane były gromkimi, spontanicznymi brawami. Uroczystość przebiegała w podniosłej atmosferze, a zgromadzeni goście z zaciekawieniem słuchali każdej prezentacji. Niewątpliwie wszyscy poznali bliżej sylwetkę wybitnego polskiego orientalisty, dyplomaty, opiekuna polonii Mandżurskiej jakim był Konstanty Symonolewicz.
   


PROGRAM

10.30 - 11.15 -  msza święta w intencji Konstantego Symonolewicza w kościele pw.  Niepokalanego Poczęcia NMP, Połczyn-Zdrój ul. Mariacka 2;
11.30 – 12.00  -   uroczystość na cmentarzu komunalnym w Połczynie-Zdroju -  odsłonięcie tablicy na grobie Konstantego Symonolewicza;
12.00 – 12.30 – rejestracja  uczestników sympozjum w  Centrum Kultury, Połczyn-Zdrój,  ul. Wojska Polskiego 54
12.30 – 14.00 -  I sesja referatowa
Powitanie uczestników sympozjum -   Barbara Nowak, Burmistrz Połczyna-Zdroju.
Prowadzenie sympozjum – dr hab. Andrzej Furier, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego;
Polonia mandżurska na tle diaspory polskiej w Azji  - dr hab. Jacek Knopek, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Politechniki Koszalińskiej;
Konstanty Symonolewicz. Człowiek i dzieło - dr hab. Adam Winiarz, prof. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
Konstanty Symonolewicz i Teodor Parnicki - mistrz i uczeń - dr Tomasz Markiewka, Uniwersytet Śląski w Katowicach;
Ród Symonolewiczów herbu Bełty - mgr inż. Jerzy Czajewski, Klub Harbińczyków;
Połczyńskie nekropolie - mgr  Bogusław Ogorzałek, Liceum Ogólnokształcące, Połczyn-Zdrój
14.00- 14.45 -   obiad
14.45 – 16.15 – II sesja referatowa
Połczyn-Zdrój dzisiaj --   Barbara Nowak, Burmistrz Miasta Połczyn-Zdrój;
Niemcy, Polacy i Armia Czerwona - stosunki narodowościowe w Połczynie-Zdroju w pierwszych latach powojennych –
mgr Andrzej Tworek, Liceum Ogólnokształcące Połczyn-Zdrój;
Konstanty Symonolewicz w pamięci Polonii mandżurskiej - dr Leonard Spychalski, Klub Harbińczyków;
Życie codzienne Chińczyków w Mandżurii w oczach Konstantego Symonolewicza - mgr  Anna Szymczak, Uniwersytet Szczeciński;
Wojny japońsko-chińskie 1931-39 w ujęciu Konstantego Symonolewicza – mgr Szymon Bursewicz, Uniwersytet Szczeciński.
16.45 – 17.15 dyskusja i podsumowanie sympozjum.
17.15 – 18.00  Walory turystyczne Połczyna-Zdroju i okolic – zwiedzanie miasta (przewodnik Zbigniew Mikorski)
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Reklama
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (45 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=